BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
17 Ağustos 2018 Bir Vergi Erteleme Yolu: Yenileme Fonu

Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini, bir başka deyişle Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenen “yenileme fonu” müessesesini bir hatırlatma olarak tekrar aktaracağım. Ticari işletmelerce iktisadi kıymetlerin yenileme amacı ile satılması sonucu oluşan kâr, yenileme giderlerini 

devamı
17 Ağustos 2018 17 Ağustos 2018 Resmî Gazete

––  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2012 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Ekin Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 35) YÖNETMELİKLER ––  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

devamı
16 Ağustos 2018 Vergilendirmede Haczin Kaldırılması

7103 sayılı Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesiyle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a ‘Bazı hallerde haczin kaldırılması’ başlıklı 74/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince amme alacağına karşılık haciz edilmiş olan mallar üzerindeki söz konusu madde de sayılmak suretiyle belirlenmiş şartların oluşması 

devamı
16 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018 Resmî Gazete

––   Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36) ––   154 kV Bağyurdu-Kemalpaşa 380 GIS Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 37) ––   154 kV Ambarlı-Hadımköy EİH Yenileme Projesi Kapsamında Ekli Haritada Gösterilen 

devamı
15 Ağustos 2018 Vergi Borcunun Diğerine Etkisi

Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince taşınmaz üzerinde hak sahibi olan eşin tasarrufu, diğer eşin açık rızasına bağlı bulunmaktadır. Aile konutu şerhi bilindiği gibi evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinin ibrazı halinde başkaca hiçbir belgeye 

devamı
15 Ağustos 2018 15 Ağustos 2018 Resmî Gazete

––  Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 21) ––  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 22) ––  Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 23)

devamı
14 Ağustos 2018 Gayrimenkullerde Yeniden Değerleme

16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na geçici 31’inci madde eklenerek, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması imkanı getirilmiştir. Bugünkü yazımızda düzenlemeye ilişkin detaylar ve değerleme yapmanın avantajları ele alınacaktır.

 

devamı
14 Ağustos 2018 İŞKUR İşbaşı Eğitiminde Hangi Haklar Var?

İşbaşı eğitim programı, İŞKUR tarafından yürütülen önemli programlardan biri. İstihdamın artırılması ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı eğitim programı ile bir yandan tecrübesiz gençlere iş deneyimi kazanma fırsatı verilirken öte yandan işletmelere de kendi kurum kültürlerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışanlar yetiştirme imkanı veriliyor. Katılımcı hem uygulama yaparak iş deneyimi kazanıyor hem de 

 

devamı
Haber Arşivi