Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır. Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye fesih nedeninin mutlaka açık ve kesin bildirilmesi gerekir. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır 

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

Çarşamba, 06 Ocak 2021

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi kısıtlanmıştır.

Normal şartlarda fesih yapılacak işçiye fesih nedeninin mutlaka açık ve kesin bildirilmesi gerekir.

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır (İşK/19-1). İşveren yapmış olduğu fesihte fesih nedenini açık ve kesin olarak belirtmelidir. Aksi halde, geçerli bir fesih söz konusu olmayacaktır. Yargıtay bir kararında geçerli fesihte fesih bildiriminin yazılı olarak ve fesih sebebi açık kesin olarak belirtilmesi ayrı ayrı geçerlilik koşulu olduğunu belirtmiştir.

Fesih nedeni de belirli, somut, durum net olarak anlatan, tartışmaya sebep olmayacak şekilde açık ve kesin olmalıdır. Bu yüzden "davranışlarınızdan dolayı", "işyerinin gerekleri” “yetersizliğiniz” gibi ifadeler feshin nedenini açıklayıcı bir nitelikte değildir. Fesihlerde, fesih nedeni tereddüde sebep olmayacak şekilde açık değilse fesih bildirimi geçerli kabul edilemeyecekti. Başka bir ifadeyle, Fesih iradesi, şüpheye düşülmeyecek şekilde net olmalıdır.

 

Kaynak: Doç. Dr. Resul Kurt - https://www.star.com.tr