Aralık 2020 Vergi Takvimi
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Aralık 2020 Vergi Takvimi

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi. 16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi. Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiAralık 2020 Vergi Takvimi

Salı, 01 Aralık 2020

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler/Harçlar

01/12/2020

09/12/2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2020

10/12/2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

15/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

21/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/12/2020

24/12/2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/12/2020

25/12/2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01/06/2020

28/12/2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

28/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2020

31/12/2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2020

31/12/2020

Eylül 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/12/2020

31/12/2020

2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

17/11/2020

31/12/2020

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi

01/12/2020

31/12/2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2020

31/12/2020

2021 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/12/2020

01/03/2021

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

.