Emlak Vergisi Değerlerinde Artış Hesabı
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Emlak Vergisi Değerlerinde Artış Hesabı

Maliye Bakanlığı 2019 için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak belirledi. (23/12/2019 gün ve 30987 R.G) Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve arazilere ait askeri ölçüde metrekare birim değerlerini belirleyecekleri (takdir edecekleri) hususunu hükme bağladı. (76 seri no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

Emlak Vergisi Değerlerinde Artış Hesabı

Salı, 11 Şubat 2020

Maliye Bakanlığı 2019 için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak belirledi. (23/12/2019 gün ve 30987 R.G) Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve arazilere ait askeri ölçüde metrekare birim değerlerini belirleyecekleri (takdir edecekleri) hususunu hükme bağladı. (76 seri no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesini (b) fıkrasında takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ücret metrekare birim değerlerine takdir yoluyla belirlemeleri geçmişten gelen bir uygulama. Maliye Bakanlığı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arsa (arazi) vergisi mükellefiyetini, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde, takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren yeni değerler üzerinden Emlak Vergisi’ne tabii tutulacağı hususunu hükme bağladı. Bu bağlamda da asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017’de yapılmış olup, bu bağlamda da bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018’den itibaren başladı.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca vergi değerinin hesabında bin TL’ye kadar kesirler dikkate alınmıyor.
Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerini Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilen yeniden derleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı, üçüncü fıkrasında da vergi değerini tadil eden (değiştiren) nedenlerle mükellefiyet tesisi gereken hallerde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl bir önceki yıl birim değerinin VUK hükümlerine göre aynı oranın yarısı nispetinde artırılacağı hususu hüküm altına alındı. Bu bağlamda da 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında vergi değerinin hesabında 1 TL’ye kadar olan kesirlerin dikkate alınmaması gerekiyor.

Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 vergi değerleri, 2019 vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 22.58/2=) yüzde 11.29 oranında artırılması gerekiyor.

Mükellefiyeti 2020’de başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında takdir komisyonlarınca 2017’de takdir edilen ve 2018’de uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 30 Kasım 2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018’e ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23.73/2=) yüzde 11.865 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak, 2019 değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 22.58/2=) yüzde 11.29 nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınması gerekiyor.

2019’dan önceki yıllarda Emlak Vergisi mükellefi olanların 2020’ye ait Emlak Vergisi’nin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019’da malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 vergi değerinin hesabı 76 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yer alıyor. (27.12.2019 gün ve mükerrer 30991 no’lu Resmi Gazete (2. mükerrer) Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için 76 seri no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’e bakabilirsiniz. (27.12.2019 gün ve 30991 2’nci mükerrer Resmi Gazete)

Kaynak: Dr. Veysi Seviğ - https://www.itohaber.com/