Değeri Düşen Malların Değerlemesi
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Değeri Düşen Malların Değerlemesi

Resmi Gazete’nin 27 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlanan 7103 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesi ile bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, takdir komisyonuna başvurulmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve belirlenen imha 

Değeri Düşen Malların Değerlemesi

Perşembe, 12 Temmuz 2018

Resmi Gazete’nin 27 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlanan 7103 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesi ile bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, takdir komisyonuna başvurulmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve belirlenen imha oranı ile yok edilmesine imkan sağlanmıştır. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin usul ve esasları, 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturdu.

Tebliğ ile getirilen uygulamadan yararlanacak ürün grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

* Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi),
* Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak, tereyağı, gibi),
* Yumurta,
* Taze sebze ve meyve,
* Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,
* İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç ve benzeri emtia.

Görüldüğü üzere tebliğde ve benzeri emtia denilmek suretiyle tebliğde birebir ismi sayılmasa dahi bu sayılan ürünlerle benzerlik taşıyan başka ürünlerin de yararlanmasının önü kapatılmamıştır.

Tebliğde sayılan ürünleri üreten mükellefler için ayrıca belli bir büyüklük de öngörülmüştür. Bu mükellefler başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10 milyon TL’nin veya özsermaye büyüklüğünün 5 milyon TL’nin üzerinde olması gerekir.

UYGULANACAK USUL

Bu uygulamadan yararlanılması için uygulanacak usulü kısaca özetleyecek olur isek; tebliğde sayılan belgelerle birlikte bakanlığa başvuru yapılacak. Bakanlık bu başvuruları değerlendirerek bir vergi müfettişi tarafından yapılacak inceleme sonucu bir görüş ve öneri raporuna bağlanması sağlanacak. Bu rapora istinaden Gelir İdaresi bünyesinde oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla bir imha oranı tayin edilecek. Belirlenen bu imha oranına göre işletmeler imha işlemlerini yapabilecekler.

BELGELENDİRME

İmha işleminin belgelendirilmesinde de tebliğde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Normal olarak bu işlemleri şirketler ve imhayı gerçekleştirenlerin zaten belgelendirmeleri ve bu belgeleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklamaları işin gereğidir.

Bu konu daha önceki dönemlerde de şekli noksanlıklar nedeniyle mükelleflerin mağduriyetine neden olan bir durumdaydı. Çünkü bu işlemlerin takdir komisyonları ile her defasında değerlenmesi fiilen mümkün değildi. Yeni düzenleme ile getirilen uygulama belirtilen ve benzeri sektörlerdeki mükelleflerin imha işlemleri bakımından önemli bir kolaylık sağlamış olacaktır. Elbette ilk tespitlerin yapılması biraz zaman alabilir, ancak bir defa belirleme yapıldıktan sonra uygulamanın devamı daha düzenli yürüyebilecektir. Bu anlamda mükellefleri mağdur eden bir uygulama daha tarihe gömülmüştür. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Kaynak: Osman Arıoğlu - https://www.itohaber.com