Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak?
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak?

Asgari ücrette 2016, 2017 ve 2018 yıllarında geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek artış yapılması nedeniyle işveren maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet avantajı sağlanarak istihdamın artırılması amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere asgari ücret desteği sağlanmıştı. 2018 yılı için de eylül ayına kadar (9 ay) için asgari ücret desteği devam etmesine karar verilmiştir. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik 

Asgari Ücret Desteği Nasıl Uygulanacak?

Pazartesi, 25 Haziran 2018

Asgari ücrette 2016, 2017 ve 2018 yıllarında geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek artış yapılması nedeniyle işveren maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet avantajı sağlanarak istihdamın artırılması amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere asgari ücret desteği sağlanmıştı.

 

2018 yılı için de eylül ayına kadar (9 ay) için asgari ücret desteği devam etmesine karar verilmiştir. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılı Eylül ayına kadar devam edilecektir.

Asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

***
Günlük kazanç sınırı 120 TL olacak!

Asgari ücret desteğinde 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Bakanlar Kurulu’nun 20 Haziran 2018 tarihinde kararı destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak belirledi. Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenleri için asgari ücret desteği tutarına esas günlük kazanç tutarı ise 180 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

***
Önce prim borçlarına mahsup edilecek!

İşverenlerce yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarının SGK tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve bir sonraki ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecek.
2018/Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı/dönemi için hak edilen ancak mahsup işlemi yapılmayan asgari ücret destek tutarı 2018/Mayıs ayından doğan sigorta prim borçlarına tek seferde mahsup edilecek. Mahsup işlemi sonrası artan destek tutarı olması halinde, kalan tutar sonraki ayların sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

Kaynak: İbrahim Işıklı - https://www.dunya.com