20 Haziran 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


20 Haziran 2018 Resmî Gazete

––  Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. ––  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. ––  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve

20 Haziran 2018 Resmî Gazete

Çarşamba, 20 Haziran 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11668      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2018/11963      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Ahmet Çağrı ÇİÇEK’in Atanması Hakkında Karar

2018/11964      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2017/36529 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri