24 Mayıs 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


24 Mayıs 2018 Resmî Gazete

––  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

24 Mayıs 2018 Resmî Gazete

Perşembe, 24 Mayıs 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/19)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20)

––  2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122

––  Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23/05/2018 Tarihli ve 2018/64 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/48] Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/49] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/17391 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2015/11456 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2017/17837 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri