15 Ağustos 2017 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


15 Ağustos 2017 Resmî Gazete

—  Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 

15 Ağustos 2017 Resmî Gazete

Salı, 15 Ağustos 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2017 Tarihli ve 7231 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/26, K: 2017/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/118, K: 2017/120 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/122, K: 2017/122 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/106, K: 2017/132 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri