Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi Teşviki
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi Teşviki

Bu düzenlemenin amacı borç yerine özkaynak kullanımını özendirmek ve böylelikle işletmeye dışarıdan ilave nakdi bir kaynak girişi sağlamaktır. Yani sadece nakit sermaye artırımları teşvik kapsamında olup, ortaklardan alınan borç ve kredi kullanımı ve bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımları teşvik 

Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi Teşviki

Pazartesi, 29 Mayıs 2017

Sermaye şirketlerinin sermaye artırımında teşvik amaçlı düzenlemeler yapılmıştır. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında bırakılmaktadır.

Bu düzenlemenin amacı borç yerine özkaynak kullanımını özendirmek ve böylelikle işletmeye dışarıdan ilave nakdi bir kaynak girişi sağlamaktır. Yani sadece nakit sermaye artırımları teşvik kapsamında olup, ortaklardan alınan borç ve kredi kullanımı ve bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımları teşvik kapsamında yer almamaktadır.

İlgili teşvik kurumlar vergisi ile ilgili olup,  sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan “ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Haziran ayında nakit sermaye artırımı tutarını 500.000,00TL. olduğunu ve ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını yüzde 15 olarak ele alalım. Kurumlar Vergisi Matrahından

İndirilecek Tutarın Formülü şöyledir;

(Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim oranı) =500,000,00x0,15x%50 =37.500,00TL.

Kıst dönem hesaplanırsa (37.500,00TL./12ay)x7ay =21.875,00TL.

Bu tutarın kurumlar vergisine etkisi ise 21.875,00TL. x %20 = 4.375,00TL. olacaktır.

Kaynak. http://www.hurses.com.tr