19 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


19 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete

YÖNETMELİKLER —  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği GENELGE —  Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

19 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete

Çarşamba, 19 Nisan 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Orhan UZUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/27)

—  Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’un Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2017/28)

—  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/29)

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

—  Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak Yerleşim Yerlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/03/2017 Tarihli ve 2017/10 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7303 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin  23/3/2017 Tarihli ve 2014/15837 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri