25 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


25 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

—  Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik. —  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve 

25 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Salı, 25 Ekim 2016

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9309   Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildiriminin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9262   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilciliğinde Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

2016/9379    Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2016/9381    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

––  Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız

25/10/2016 tarihli ve 29868 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.