BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BAYSAL'ın Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
GMKA Destekli İşletmelerde Değer Artışı Adlı Proje

GMKA Desteği ile BASİAD tarafından yürütülen “İşletmelerde Stratejik Yapılanma SAYA”  programı çerçevesinde uygulanamasına devam edilmekte olan “İşletmelerde Değer Artışı” adlı proje çerçevesinde; proje faydalanıcısının; İşletmede Kurum Kültürünün oluşturulması. Aile Anayasası ve Nesiler arası Yönetişim Sisteminin kurulması. Dijitalleşme Çalışmasına Katılım ve Yol Haritasının Teslimi. İşletmede iletişim eksikliklerinin tespiti ve iletişim stratejisinin teslimi modülleri

devamı
13 Mayıs 2022 Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir. Bir başka deyişle; vergi ihtilafları, idari yargı manzumesi içerisinde vergi mahkemelerinde görülmektedir. Vergi mahkemelerinin görev alanı, 2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde, “Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere

devamı
13 Mayıs 2022 13 Mayıs 2022 Resmî Gazete

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5554). –– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/13) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 

devamı
11 Mayıs 2022 İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

devamı
11 Mayıs 2022 11 Mayıs 2022 Resmî Gazete

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539) –– Rize-Artvin Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5540) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/205, 206, 207, 208) YÖNETMELİKLER

 

devamı
09 Mayıs 2022 Kurum Geçici Vergi Beyanname Değişiklikleri

- Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan Ticari Bilanço Karı satırından sonra gelmek üzere Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç ve İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç satırları eklenmiştir. - Matrah Bildirimi kulakçığının Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler bölümünde yer alan 301 kodlu İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a) (Diğer) satırı çıkarılmış olup; - İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan) - İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GYO'lardan)

devamı
09 Mayıs 2022 Her 10 Şirketten 9 u Uzaktan Çalışmaya Sıcak Bakıyor

KPMG, EMA bölgesinde 530 şirkete uzaktan çalışma projeksiyonlarını sordu. Ortaya çıkan “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” raporuna göre 10 şirketten dokuzu uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak vergi ve iş hukuku alanlarında sıkıntıları aşmakta zorlanacaklarını düşünüyorlar.

devamı
09 Mayıs 2022 09 Mayıs 2022 Resmî Gazete

–– Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği–– Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi YönetmeliğiİLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma 

devamı
Haber Arşivi