BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
19 Nisan 2021 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılıp dağıtılması ve devri ;

Anonim Şirketlerde, hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulu alacağı bir karara istinaden bastırılması gerekiyor. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı var ise grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam itibari değeri Şirket yetkilileri tarafından belirtilir.

devamı
19 Nisan 2021 19 Nisan 2021 Resmi Gazete

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Maltepe Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

devamı
16 Nisan 2021 Nakdi Ücret Desteğinin Kapsamı Genişledi

TBMM’de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor. Verilen bir önerge ile 17 Nisan 2020 sonrasında işe alınan kişilerin, nakdi ücret desteğine gönderilebileceği sektör sayısı artırıldı. Son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan, internet kafe, spor salonları, düğün salonları gibi işyerlerinde çalışan personel için de 2021 yılı Nisan 

devamı
16 Nisan 2021 Faiz Aynı Kaldı Söylem Farklılaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 19 seviyesinde bıraktı. PPK metninde ise bir önceki değerlendirmelere göre bazı değişiklikler oldu. 'Politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşuturulmaya devam edileceği' ifadesi toplantı metninde yer bulurken, 'gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağı ve sıkı duruşun uzun müddet korunacağı' ifadesi metinden çıkarıldı. Ekonomistler, olağan bir durum yaşanmaması 

devamı
16 Nisan 2021 16 Nisan 2021 Resmi Gazete

–– Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik. –– Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik. –– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –– Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik. –– Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

devamı
14 Nisan 2021 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ücret Gelir Vergisi İstisnası

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7263 sayılı Kanun ile, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ‘nda Ücret Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapılmıştır. Ücret gelir vergisi istisnası artık ücretlerden kesilecek gelir vergisinin muhtasar beyanname ile beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi ve tahakkuk eden verginin de terkini şeklinde uygulanacaktırDeğişiklik öncesi ücretler doğrudan 

devamı
14 Nisan 2021 Sanayide Üretim Hız Kesmiyor

COVID-19’un ilk aylarında dünya çapında hızla küçülen sanayi sektörü, izleyen aylarda başladığı toparlanma sürecinin de ötesine geçen bir performans gösteriyor. Türkiye de ortalamanın üzerinde canlılık gösteren ekonomilerden biri TÜİK tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında sanayi üretimi endeksi geçen yıla göre yüzde 8,8 artışla 116,8 puan oldu. Bu şimdiye dek görülen en yüksek Şubat ayı değeri.

devamı
14 Nisan 2021 14 Nisan 2021 Resmi Gazete

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik. –– Elektrikli Skuter Yönetmeliği. –– Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. GENELGE –– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

devamı
Haber Arşivi