BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
17 Haziran 2019 E-Devlet Bilgilerinden Vergi iptal Davası Açılması

Bilindiği gibi, Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden  e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu bilgileri öğrenilebilmektedir. Benzeri bilgiler, Maliye Bakanlığı’nın gib.gov.tr adresinden veya vergi iletişim merkezinin  444 01 89 nolu telefonundan veya sms borç sorgulama-1189 numarasıyla sms yoluyla öğrenilmektedir.

devamı
17 Haziran 2019 17 Haziran 2019 Resmi Gazete

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

devamı
11 Haziran 2019 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

01/06/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat 

devamı
11 Haziran 2019 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Makale)

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri, aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla 

devamı
11 Haziran 2019 11 Haziran 2019 Resmi Gazete

–– Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. –– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. –– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

devamı
10 Haziran 2019 Ek-5 Sigortalılığı ile Diğer Sigortalılıkların Çakışması

Bir önceki yazımızda Ek-5 tarım sigortalılarının 2019/9 sayılı yeni Genelge ile değişen özellikli bazı durumlarına değinmiştik. Bugün de ek-5 tarım sigortalılarının diğer sigortalılıklarla çakışma halleri ve askerlik, tutumluluk, hükümlülük gibi haller nedeniyle yapılması gereken uygulamalara yine aynı Genelge ışığında değineceğiz. Ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olmak için müracaat edenler hakkında SGK’ca öncelikle Tarım Bağ-Kur kapsamında 

devamı
10 Haziran 2019 10 Haziran 2019 Resmi Gazete

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  –– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. –– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. –– Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

devamı
29 Mayıs 2019 Kısmi Süreli Çalışmaların SGK ya Bildiriminde 20 Gün Kuralı

Kısmi süreli (part-time) çalışma, esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden birisidir. Genel olarak kısmi süreli çalışma, kanunlarca belirlenmiş normal çalışma süresine göre belirli oranda daha az süreli çalışma olarak kabul edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’de (ILO), kısmi çalışmayı “işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha az olan düzenli çalışma” olarak tanımlamaktadır. Kısmi süreli çalışma, çalışma 

devamı
Haber Arşivi