BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
17 Mayıs 2019 ABD den 1 iyi 1 kötü haber

ABD, Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 25'e çekerken, Türkiye'yi beklendiği gibi GTS sisteminden çıkardı. BD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisini yeniden yüzde 25'e düşürdü. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğü vurgulandı. Türk çeliği için vergi oranı 13 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere yüzde 50'ye 

devamı
17 Mayıs 2019 17 Mayıs 2019 Resmî Gazete

–– Tarım Şûrası Yönetmeliği –– Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

devamı
16 Mayıs 2019 Miras Yolu İle İntikal Eden Arsa Satışı

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mük.80.maddesinde "değer artışı kazançları" tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 6-İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70.maddenin 1.fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları 

devamı
16 Mayıs 2019 16 Mayıs 2019 Resmî Gazete

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Açık Bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Hakkı TOK’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/125). –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali AKBEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/126). –– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif AKGÜL’ün Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/127). –– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

devamı
14 Mayıs 2019 Emlak Vergisi Değerlerinin Hesaplanması

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanmış olan 74 seri numaralı “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ” ile 2019’a ait emlak (bina, arsa, arazi) vergi değerlerinin yeniden hesaplanması ve yapılacak hesaplamalarda dikkate alınması gereken hususlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. (31 Aralık 2018-30642 sayılı 3’üncü mükerrer Resmi Gazete) Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Maliye ve Bayındırlık 

devamı
14 Mayıs 2019 14 Mayıs 2019 Resmî Gazete

–– Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
13 Mayıs 2019 İmza Yetkisinin Dolması ve Dava Açma Ehliyeti

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK’nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir. İYUK’nun yine 3. maddesinde 4001 sayılı kanuna değişik şekline göre dava dilekçelerinin imzalı olması, imzasız dilekçelerin geçerli olmayacağı ve mahkemeler tarafından reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde reddedilen dilekçelerin imza 

devamı
13 Mayıs 201 13 Mayıs 2019 Resmî Gazete

–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. –– Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, 

devamı
Haber Arşivi