BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BAYSAL'ın Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
GMKA Destekli İşletmelerde Değer Artışı Adlı Proje

GMKA Desteği ile BASİAD tarafından yürütülen “İşletmelerde Stratejik Yapılanma SAYA”  programı çerçevesinde uygulanamasına devam edilmekte olan “İşletmelerde Değer Artışı” adlı proje çerçevesinde; proje faydalanıcısının; İşletmede Kurum Kültürünün oluşturulması. Aile Anayasası ve Nesiler arası Yönetişim Sisteminin kurulması. Dijitalleşme Çalışmasına Katılım ve Yol Haritasının Teslimi. İşletmede iletişim eksikliklerinin tespiti ve iletişim stratejisinin teslimi modülleri

devamı
22 Eylül 2021 Yurtdışından Alınan Emekli Aylıklarının Haczi

Bankaların özensiz kredi kartı dağıtması, herkesin cebinde en az beş-altı kredi kartı bulunması, teminat ve varlıklara bakılmaksızın yüksek limitler verilmesi, taksitler, kampanyalar, kart borçlarının ayrıca taksitlendirilmesi, vergi borçlarının dahi kredi kartı kuruluşlarınca taksitlendirilerek ödenmesinin sağlanması derken toplum gelirinden fazla harcamaya yönlendiriliyor ve neticede kart sahiplerinin büyük bölümü kredi kartı 

devamı
22 Eylül 2021 OECD Türkiye İçin Büyüme Tahminini Yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini mayıs ayındaki tahminine göre yükseltti. OECD bugün yayınladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için bu yıl büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkaran OECD, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e indirdi. Raporunda enflasyon tahminlerine de yer veren OECD, Türkiye için bu yıl manşet 

devamı
22 Eylül 2021 22 Eylül 2021 Resmî Gazete

–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –– Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. YARGI BÖLÜMÜ. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI. –– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2016/10657 Başvuru Numaralı Kararı. –– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/42944 Başvuru 

devamı
21 Eylül 2021 İktisadi Kıymetlerde Yeniden Değerleme

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kolektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadır. Aşağıda yer alan mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesinin yedinci fıkra hükümlerinden yararlanamazlar:

devamı
21 Eylül 2021 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehber ve Broşür’de; Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,

devamı
21 Eylül 2021 21 Eylül 2021 Resmî Gazete

–– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –– Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. ANA STATÜ –– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana 

devamı
20 Eylül 2021 Beş Puanlık Teşvikte Borç Sorgulamasına Kısa Erteleme

Sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 Sayılı Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden birisi olan ve Kanunun 81'inci maddesinin "ı" bendinde yer alan düzenlemeye işverenlere beş puan teşviki getirilmişti. Beş puanlık teşvik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerin SGK'ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

devamı
Haber Arşivi