BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
03 Temmuz 2015 İşveren Maliyeti Düşürmek Mümkün mü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasında işçi ve işverenlerden alınan primlerle sosyal güvenlik hizmetleri yerine getirilmektedir. Özellikle sigorta prim maliyetlerinin yüksekliği işverenlerin işçilik maliyetlerini etkilediği gibi brüt ücretle çalışılan işyerlerinde de işçilerin de daha az kazanmalarını sağlamaktadır. Esasen bu yazımızda sigorta primine 

devamı
03 Temmuz 2015 Nerenin Mukimisiniz?

Mukim, kelime anlamı olarak bir yerde oturan ve ikamet eden anlamına gelmektedir. Mukimlik belgesi ise ilgili kişi veya kurumun mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir belge olarak bilinmektedir. Küreselleşmenin altın çağında ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve 

devamı
03 Temmuz 2015 3 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

—  Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. —  Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği

devamı
02 Temmuz 2015 Sermaye Üzerinden Faiz İndirimi

6637 sayılı Kanun'la Kurumlar Vergisi Kanunu'nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek, bu yolla yabancı kaynak yerine özkaynağa yönlenmelerini temin etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

devamı
02 Temmuz 2015 Vergilemede Yoklama ve Yeni Sistem

Vergi sistemimiz diğer pek çok ülkede olduğu gibi beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında mükelleflere, beyanlarının oluşmasına ilişkin kayıtlarda, belgelerde ve bunlara dayanarak matrahlarının tespitinde kanunlarla çizilen sınırlar içinde bir serbesti tanınmaktadır. Bununla birlikte mükellefler tamamen vergi idaresinin bilgisi ve ilgisi dışında da

devamı
02 Temmuz 2015 2 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve 

devamı
30 Haziran 2015 Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu

Geçen yazımızda özetle, defter ve belgeleri ibraz etmeme fiilinin hem idari para cezasını gerektirdiğini, hem de suç olarak düzenlendiğini belirtmiştik. İncelemelerde fiilin genellikle kdv indirimlerinin reddi suretiyle vergi ziyaına bağlandığını ve bu durumda kayba uğratılan verginin bir veya üç katı (inceleme elamanlarının 306 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği uyarınca 

devamı
30 Haziran 2015 30 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

devamı
Haber Arşivi