BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
28 Nisan 2016 Yeni Gelir Vergisi Kanunu Toplantısı

Haziran 2013’de Meclise sunulan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, seçimler dolayısıyla kadük olduktan sonra bu yasama döneminde de tekrar Meclise sunulmuştur. Tasarı halen Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyonu'nda incelenmektedir. Hükümetin aralık ayında açıkladığı 2016 yılı Eylem Planı'nda 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek Reformlar içerisinde yeni Gelir Vergisi 

devamı
28 Nisan 2016 İşkur Uygulamakta Olduğu İstihdam

İş tecrübesi /deneyimi olmayan İşsizlerin, işbaşında çalışarak eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler,

devamı
28 Nisan 2016 Tasarım Faaliyetleri (2)

Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar- Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıfl ar tarafından veya uluslararası fonlarca 

devamı
28 Nisan 2016 GSS Borçlusuna Müjde

Yapılan bu düzenlemeye göre 26.04.2016 tarihi öncesinde 60/g kapsamındaki (sigortalı olmayan, gelir/aylık almayan ve genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan) kişilerden 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borcunun tahsilinden vazgeçilmiştir. Ancak ödenmiş borçlar varsa, ödenen bu primler iade ya da mahsup edilmeyecek.

devamı
28 Nisan 2016 28 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

—  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
27 Nisan 2016 Torbadan Ne Çıktı

Dün itibariyle yeni bir torba kanun daha yayınlandı. Torba kanunun numarası 6704… Genel itibariyle bu kanunda da diğer torba kanunlarda olduğu gibi zamanında düşünülmeden, üzerinde tartışılmadan getirilen düzenlemelerin üzerinde oynandı. Aynı zamanda zaten dağınık ve karmaşık olan istihdam teşvik uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. İşte yeni torba yasayla 

devamı
27 Nisan 2016 27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
26 Nisan 2016 İflas Ertelemesi

Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinden farklıdır. Diğer yandan; kurumu idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunması halinde söz konusu kurumun iflasının ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve 

devamı
Haber Arşivi