BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
19 Nisan 2018 KDVK daki Son Değişiklik Sürecinin Hikayesi

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6.4.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) 01.01.1984 tarihinde uygulanmaya başlanarak Türk vergi sistemine girmiştir. KDVK’da, yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar değişen sosyo-ekonomik şartların ve hükümetlerin maliye ve

devamı
19 Nisan 2018 19 Nisan 2018 Resmî Gazete

––  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12) ––  4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik 

devamı
17 Nisan 2018 Çalışamaz Raporuna Kıdem Tazminatı

İşçi, çalıştığı işi yapamayacağına ilişkin sağlık raporu alabilir. Bu durumda işverenin yapması gereken iki seçenek var. Bunlardan biri işçiye yapabileceği başka bir işi teklif edebilir. İşçi bu teklifi kabul etmezse işveren ikinci seçenek olarak işçinin çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise işçiye kıdem tazminatını ödeyerek işçinin iş sözleşmesini sağlık nedeniyle fesh edebilir. Örnek: İşyerinde bir yıldan beri tezgahtar olarak çalışan Mehmet Beyin almış olduğu sağlık 

devamı
17 Nisan 2018 17 Nisan 2018 Resmî Gazete

––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER ––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23) ––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24)

devamı
16 Nisan 2018 Bireysel Emeklilik ve BES?te Merak Edilenler

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi 

devamı
16 Nisan 2018 16 Nisan 2018 Resmî Gazete

––  Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. ––  Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

devamı
15 Mart 2018 İflas Eden Şirketler Ne Yapacak?

Açıkça söyleyeyim, bu yazı yazmayı, kendimde hak olarak görüyorum. Bu köşeden, iflas ertelemenin piyasaları tıkadığını, iflas erteleme kararı çıkartanların iflah olmadığı gibi başkalarını da iflasa sürüklediğini, uygulamanın kaldırılması, kaldırılamıyorsa da yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaç kere yazdım; sayısını ben bile hatırlamıyorum. Bu yazılar nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini de çektim. Nihayet, iflas erteleme uygulaması kaldırıldı.

devamı
15 Mart 2018 15 Mart 2018 Resmî Gazete

2018/11325     Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik. 2018/11347     Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. — Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. — Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
Haber Arşivi