BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
12 Haziran 2018 Dövizle Sermaye Artırımına Vergi Desteği

7103 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlığı altında yeni bir madde konulmuş olup, bu madde “yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere 27 Mart 2018’den itibaren madde 280/A olarak yürürlüğe girmiştir. (27 Mart 2018 gün ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete) Yatırım teşvik belgesi 

devamı
12 Haziran 2018 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Bu Tebliğde, 6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki 

devamı
12 Haziran 2018 12 Haziran 2018 Resmî Gazete

––  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği. ––  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

devamı
11 Haziran 2018 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır. İKİNCİ BÖLÜM İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin 

devamı
11 Haziran 2018 Maliye den Önemli Tebliğler

––  7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ. ––  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2). ––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50)

devamı
11 Haziran 2018 SGK Borçlarında Taksitlendirme Dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan işverenlerin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin uzun bir süredir beklediği düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun’a Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 31 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, SGK'ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını 

devamı
11 Haziran 2018 11 Haziran 2018 Resmî Gazete

––  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. ––  Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
30 Mayıs 2018 Matrah Artırımında Kıyaslama

3 Ekim 2016 tarihli ve “Uygulamada matrah artırımı kilitlendi, %18’lik kıyaslama bilmecesi!” başlıklı köşe yazımda, 6736 sayılı Kanun kapsamında KDV bakımından matrah artıracakların KDV Beyannamelerini vermekle birlikte bu beyannamelerde bir veya birden fazla dönemde hesaplanan KDV beyan etmeyenlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutu ile de matrah artırımı yapmak zorunda oldukları, Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutu ile yapılan matrah beyanı 

devamı
Haber Arşivi