BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
26 Kasım 2015 İhtirazi Kayıtla Beyan

Ülkemizde vergiler vergi mükelleflerinin beyan ettikleri matrahlar üzerinden hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir. Vergi mükellefleri veya vergi sorumluları vergi kanunlarında belirtilen matrah ve oranlara göre vergilerini hesaplayıp, kağıt ortamında veya elektronik ortamda, bir beyanname ile vergi dairesine bildirmektedirler. Vergi dairesi tarh tahakkuk ve tahsil 

devamı
26 Kasım 2015 26 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

––  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
25 Kasım 2015 Teşvik Et, Ceza Yok, Ödül Var!

İşverenlerin genel eğilimi işgücü maliyetleri artınca kayıtdışına yönelmek oluyor. Doğrudan kayıtdışılık kişilerin SGK’ya hiç bildirilmeden çalıştırılması. Bunun yanında bir de dolaylı kayıtdışılık olarak ifade ettiğimiz, çalışanların SGK’ya gerçek ücretleri üzerinden gösterilmemesi durumu var. Kayıt içinde kayıtdışılık olarak da ifade edilen bu durum, en az 

devamı
25 Kasım 2015 25 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

––  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
23 Kasım 2015 Fazla Mesai Ücreti Engellenebilir mi?

Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücreti asgari ücretin üzerindeyse ve aylık maktu ücret ödeniyor ise yıllık en fazla 270 saatlik fazla çalışma ücreti de ücrete dahil edilerek sözleşmeye böyle bir hüküm konulmasında yasaya aykırı bir durum yoktur. Ancak ücret düşük bir ücret ise ve işyerinde çok fazla mesai yapılıyorsa böyle bir madde sözleşmeye koyulamaz. Koyulsa bile

devamı
23 Kasım 2015 Asgari Ücret Artışının Etkileri

Yapılan değerlemelere göre, öncelikle düşük katma değerli sektörlerde yoğunlaşmış KOBİ’lerde asgari ücretteki artışın yapacağı tahribat daha belirgin olacaktır. Yapılacak zam sonrası Türkiye’de ücretler gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin çok üzerine çıkacaktır. Maliyet artışını fiyatlara yansıtamayan ihracatçı firmalar kayıt dışı ekonomiye yönelerek, istihdamı 

devamı
23 Kasım 2015 Kayıtdışına Kayıtsız Kalırsanız SGK

Denetime elvermeyecek ölçüde eksik bilgiler içeren (örneğin ihbar veya şikayette işyeri adresine ilişkin bir bilgi olmaması) veya genel nitelikli (örneğin bir cadde veya iş hanındaki tüm işyerlerinin ya da Ülke genelinde yaygın şubeleri bulunan bir şirketin tüm şubelerinin denetlenmesine ilişkin) ihbar ve şikayetler işleme alınmışsa dahi KADİM Servislerince ALO 170 

devamı
23 Kasım 2015 23 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK —  Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. İLÂNLAR a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

devamı
Haber Arşivi