Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi-1
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi-1

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde düzenlenen uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilecekler; - Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, - Kurumlar vergisi mükellefi olanlar olarak sayılmıştır. Ancak yine anılan maddede, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları kapsam dışında bırakılmıştır. Bu alanlarda faaliyet 

Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi-1

Cuma, 04 Haziran 2021

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde düzenlenen uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilecekler;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Kurumlar vergisi mükellefi olanlar

olarak sayılmıştır. Ancak yine anılan maddede, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları kapsam dışında bırakılmıştır. Bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler, diğer koşulları sağlasalar bile, uyumlu mükellef indiriminden yararlanamazlar.

İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olmaları gerekmektedir.

İndirimden yararlanılması açısından “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi” şartının sağlanıp sağlanmadığının, 2020 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi açısından tespitinde 1.1.2018 – 31.12.2018, 1.1.2019 – 31.12.2019 ve 1.1.2020 – 31.12.2020 dönemleri dikkate alınacaktır.

 

Kaynak: Seyhan Deniz Türker https://www.hurses.com.tr/seyhan-deniz-turker/uyumlu-mukellefler