Tüm Alacaklarımı Aldım İmzasının Geçerliliği Yok
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Tüm Alacaklarımı Aldım İmzasının Geçerliliği Yok

İş sözleşmesi sona erdirilirken işçiyle işveren arasındaki tazminat, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesi konusunda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. İşveren işçisine ödemesi gereken kıdem ve ihbar tazminatlarını, kullanılmamış yıllık izinlerin karşılığını veya kalan ücret alacaklarını peşinen ödemediği gibi taksitlendirdiğinde de vaat ettiği tarihte ödeme yapmayabiliyor. Bunun yanında işverenler işçilerden iş sözleşmesi feshe

Tüm Alacaklarımı Aldım İmzasının Geçerliliği Yok

Pazartesi, 11 Ocak 2021

Çalışana istifa ya da iş sözleşmesinin feshinde ‘Bütün alacaklarımı aldım’ şeklinde bir ibraname imzalatılması hukuken geçerli değil. Ödenen tazminatın açıkça yazılması ve istifanın üzerinden en az 1 ay geçmesi gerek.

İş sözleşmesi sona erdirilirken işçiyle işveren arasındaki tazminat, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesi konusunda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. İşveren işçisine ödemesi gereken kıdem ve ihbar tazminatlarını, kullanılmamış yıllık izinlerin karşılığını veya kalan ücret alacaklarını peşinen ödemediği gibi taksitlendirdiğinde de vaat ettiği tarihte ödeme yapmayabiliyor. Bunun yanında işverenler işçilerden iş sözleşmesi feshedilirken ya da istifa ederken ‘Bütün alacaklarımı aldım’ şeklinde bir ibareye imza atmasını talep ediyor. Bu durumda işçiler tedirgin oluyor. Fakat aslında bu şekilde imzalatılan ibranamelerin çoğu hukuken geçerli sayılmıyor.

EN AZ 1 AY GEÇMELİ

İbraname, İş Kanunu’nda değil Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir sözleşme biçimidir. İbranamenin geçerli olabilmesi için de bazı şartların varlığı söz konusudur. İbraname imzalatacak işverenlerin ve imzalayacak işçilerin bu koşullara uyum için dikkat etmeleri gerek. İlk olarak, yazılı olmayan ibranameler geçerli değildir. Diğer yandan söz kosunu ibranamenin geçerli olması için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten en az bir ay sonra imzalanması gerekiyor. Bu nedenle işverenlerin istifa ederken işçilere imzalattırdıkları ibranameler geçerli değildir.

Kaynak: Okan Güray Bülbül - https://www.aksam.com.tr