Yapılandırma ve Varlık Barışında Takvim
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Yapılandırma ve Varlık Barışında Takvim

Kanun’da yer alan iki önemli müessese, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık  barışı, uyulması gereken takvim açısından özelliği olan uygulamalar. Bu özelliği dikkate alarak, her iki  uygulamaya ilişkin takvimi tablolar halinde sizin için özetlemeye çalıştım. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması 7256 sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş kamu  alacaklarının yenide yapıla

Yapılandırma ve Varlık Barışı’nda Takvim

Perşembe, 26 Kasım 2020

Başta vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere birçok konuda düzenlemeler yapan 7256  sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kanun’da yer alan iki önemli müessese, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık  barışı, uyulması gereken takvim açısından özelliği olan uygulamalar. Bu özelliği dikkate alarak, her iki  uygulamaya ilişkin takvimi tablolar halinde sizin için özetlemeye çalıştım.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

7256 sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş kamu  alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin takvim aşağıda Tablo-1’de. Kanun kapsamında  yapılandırılacak borçlara ilişkin bu tabloda bir açıklama yok. Kapsam açısından Kanun’u incelemekte yarar  var.

TABLO – 1
Kesinleşmiş borçların yapılandırılması takvimi

Borç türü

Başvuru süresi

Peşin ödemede son ödeme tarihi

Taksitli ödemede ödeme süreleri

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar

31 Aralık 2020

31 Ocak 2021

İlk taksit Ocak 2020 olmak

üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar

28 Şubat 2021

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

Ticaret ve sanayi odaları ile borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları

31 Ocak 2021

28 Şubat 2021

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, aylık dönemler

halinde, en çok altı eşit taksit

Esnaf ve sanatkarların odalara olan aidat borçları; odaların birlik ve üyesi olukları federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’e olan katılma payı borçları

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçları

Avukatların baro kesenekleri borçları

İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı

birliklerine olan üyelik aidat borçları

Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan borçlar

31 Ocak 2021

28 Şubat 2021

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

İl özel idarelerinin, belediyelerin ve

belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları

Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları

 

 

 

Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları

31 Ocak 2021

17 Şubat 2021

En fazla 12 ay içinde ve eşit

taksitler halinde kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere taksitlendirilebilir

Varlık barışı

Varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını kayda alma olanağı veriliyor. Kanun ayrıca, varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor.

7256 sayılı Kanun’da, kayda alınan varlıklar için herhangi bir vergi öngörülmüyor. Uygulama vergisiz olduğu için takvimi de son derece yalın. Ancak çoğu durumda varlık barışından yararlanmak için kayda değer bir hazırlığa ve zamana ihtiyaç olduğu için takvimi dikkate alarak şimdiden hazırlık yapmaya başlamakta yarar var.

Varlık barışı takvimi aşağıda Tablo-2’de.

TABLO – 2
Varlık barışı takvimi

İşlem

Tarih

Yurt dışı varlıklar

- Banka veya aracı kurumlara bildirim

30 Haziran 2021

- Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba

transfer

Bildirimin yapıldığı

tarihten itibaren 3 ay

- Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması

30 Haziran 2021

Yurt içi varlıklar

- Vergi dairesine beyan

30 Haziran 2021

- Yasal defterlere kayıt

30 Haziran 2021

 

Kaynak: Recep Bıyık - https://www.dunya.com/

.

.