29 Mayıs 2019 Resmi Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


29 Mayıs 2019 Resmi Gazete

–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik. –– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. –– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği. –– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

29 Mayıs 2019 Resmi Gazete

Çarşamba, 29 Mayıs 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

–– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8369 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621 ve 8622 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2014/12482 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/4972 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/5633 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri