09 Mayıs 2019 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


09 Mayıs 2019 Resmî Gazete

–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. –– Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. TEBLİĞ –– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARLARI –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/05/2019 Tarihli ve 8350 

09 Mayıs 2019 Resmî Gazete

Perşembe, 09 Mayıs 2019 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/05/2019 Tarihli ve 8350 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/05/2019 Tarihli ve 8352 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri