İkale Tazminatından Kesilen Vergide İade Sınır
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


İkale Tazminatından Kesilen Vergide İade Sınır

27 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlerde ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenleme 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi. İadenin usul ve esasları henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı 

İkale Tazminatından Kesilen Vergide İade Sınır

Cuma, 08 Şubat 2019

 

27 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlerde ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenleme 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

İadenin usul ve esasları henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmemiş olmakla birlikte, iade başvurusu yapan bazı okurlardan aldığım mesajlara göre iade tutarı konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor.

Örneğin, iş güvencesi tazminatı olarak yapılan ödeme üzerinden kesilen 24 bin liralık verginin iadesi talebinde bulunan okuruma, ödemenin yapıldığı tarihteki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak beş yıllık çalışma süresi için (3.400x5x0.15)= 2.550 lira iade edileceğinin söylenmesi hayal kırıklığı yaratmış ve doğru olup olmadığını soruyor.

31 Ocak 2019 tarihli SÖZCÜ’de yayımlanan “Kıdem tazminatı yerine yapılan ödemeden kesilen vergi iade edilecek” başlıklı yazımda da yer verdiğim “27 Mart 2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek (kesilerek) tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının vergi dairesine başvurması ve dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi şartıyla iade edilecek.” şeklindeki düzenlemenin, kesilen vergilerin tamamının iade edileceği algısı yarattığı anlaşılıyor.

İADE HESABINDA TAVAN SINIRLAMASI

Aslında olayın başlangıcından itibaren geldiği noktayı özetlediğim yazımda da belirttiğim gibi, önce 27 Mart 2018 tarihinden sonra ödenen söz konusu tazminat ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edildi. Son düzenleme de 27 Mart 2018 tarihinden önce yapılan söz konusu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi ile ilgili.

Bunun doğal sonucu olarak da iade tutarının hesabında, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatı için getirilen istisna tavanının dikkate alınması gerekiyor.

Buna göre, iade tutarı hesaplanırken, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamındaki tazminatların ödendiği tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanı dikkate alınacaktır. Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım üzerinden kesilen vergilerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

İadeye konu olacak yıllar için belirlenmiş olan kıdem tazminatı tavanı tutarları tabloda verilmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutar (TL)

01.01.2018 – 30.06.2018

5.001,76

01.07.2017 – 31.12.2017

4.732,48

01.01.2017 – 30.06.2017

4.426,16

01.07.2016 – 31.12.2016

4.297,21

01.01.2016 – 30.06.2016

4.092,53

01.09.2015 – 31.12.2015

3.828,37

01.07.2015 – 31.08.2015

3.709,98

01.01.2015 – 30.06.2015

3.541,37

01.01.2014 – 31.12.2014

3.438,22

UYGULANACAK VERGİ ORANI

İadenin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek. Bu nedenle iade tutarının hesabında uygulanacak vergi oranı ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Ancak kişisel görüşüm, iade hesaplamasında önce vergiden istisna olan tutarın belirlenmesi, sonra belirlenen istisna tutarı düşülerek verginin yeniden hesaplanması, yeniden hesaplanan vergi ile daha önce hesaplanan vergi arasındaki farkın iade tutarı olarak belirlenmesi gerekir.

Buna göre, iade tutarının hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı, ücretlinin ödemenin yapıldığı dönemde oluşan kümülatif vergi matrahının girdiği gelir dilimi için uygulanan vergi oranına göre değişkenlik gösterecektir.

Kaynak: Sezgin Özcan - https://www.sozcu.com.tr/