26 Temmuz 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


26 Temmuz 2018 Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK ––  Yüksek İhtisas Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ––   Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2015/13077 Başvuru Numaralı Kararı İLÂNLAR a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin