10 Soruda Varlık Barışının Koşulları
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


10 Soruda Varlık Barışının Koşulları

30 Nisan’da Meclis’e gelen yasa tasarısı ‘vergi barışını’ ve ‘imar barışını’ kapsıyordu... Ancak ‘Varlık Barışı’ tasarıda yoktu. ‘Varlık Barışı’na ilişkin hükümler mecliste yasa metnine ilave edildi. Ve Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrasında 7143 Sayılı Yasa 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’ de yayımlandı. Vergi barışı- matrah artırımı, stok ve kasa affının koşullarını, yasa daha Resmi Gazete’ de yayımlanmadan ayrıntılarıyla (9-13 Mayıs tarihlerinde yazı dizisi 

10 Soruda Varlık Barışı’nın Koşulları

Cuma, 25 Mayıs 2018

30 Nisan’da Meclis’e gelen yasa tasarısı ‘vergi barışını’ ve ‘imar barışını’ kapsıyordu...

Ancak ‘Varlık Barışı’ tasarıda yoktu. ‘Varlık Barışı’na ilişkin hükümler mecliste yasa metnine ilave edildi. Ve Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrasında 7143 Sayılı Yasa 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Vergi barışı- matrah artırımı, stok ve kasa affının koşullarını, yasa daha Resmi Gazete’ de yayımlanmadan ayrıntılarıyla (9-13 Mayıs tarihlerinde yazı dizisi olarak) ele almıştık.

Bugün varlık barışında merak edilen soruları cevaplıyoruz.

Varlık Barışı ile genel olarak ‘kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor ve varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi’ sağlanıyor.

YURTDIŞINDAN GETİRİLECEK VARLIKLAR

1- Hangi varlıklar ülkeye getirilebiliyor?

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları getirilebiliyor.

2-Varlıkların son bildirim tarihi ne zaman?

30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirengerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

3- Varlıkların değeri üzerinden ne kadar vergi ödenecek?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecekler.

4- 31 Temmuz’a kadar getirilirse vergi yok mu?

Sayılan varlıklar eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilirse, yüzde 2 vergi de istenmiyor. Temmuz sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getiren şirket ve şahısların herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.

5- İncelenmeme güvencesi sağlanıyor mu?

Sayılan varlıklar Türkiye’ye getirildiğinde ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor... Yasa metninde; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak’ ‘vergi tarhiyatı yapılmayacak’ deniliyor...

6- İncelenmeme güvencesi kalkabiliyor mu?

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

7- Yurtdışı kredilerin kapanmasında kullanılabilir mi?

Sayılan varlıklar; defterlerde görünen kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında da kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın varlık barışı hükümlerinden yararlanılır.

YURTİÇİNDEN BEYAN EDİLECEK VARLIKLAR

8- Hangi varlıklar beyan edilebilir?

Yurtiçinde; yurtdışından farklı olarak taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor.

9- Son bildirim tarihi ne zaman?

Yurtdışı varlıkların bildirimi banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleşecekken, yurtiçi varlıklar için bildirim 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine yapılacak. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Kasım 2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

10- Vergi ne kadar ödenecek?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecek.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar; vergi dairesine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak (yurtdışı varlıklarda olduğu gibi) yine vergi ödenmesi gerekmiyor.

Kaynak: Ahmet Karabıyık - http://www.hurriyet.com.tr