23 Mayıs 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


23 Mayıs 2018 Resmî Gazete

YÖNETMELİKLER ––  Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik. ––  Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER ––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9) ––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

23 Mayıs 2018 Resmî Gazete

Çarşamba, 23 Mayıs 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11610    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Bünyesinde 1 Adet Özel Harekat Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2018/11832    Soda Sanayii Anonim Şirketine Bağlı Bazı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

––  Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/19077 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri