17 Nisan 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


17 Nisan 2018 Resmî Gazete

––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER ––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23) ––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24)

 17 Nisan 2018 Resmî Gazete

Salı, 17 Nisan 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2018/11602   Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/25)

––  Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384)

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri