21 Şubat 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


21 Şubat 2018 Resmî Gazete

YÖNETMELİKLER —   Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği. TEBLİĞLER —   2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. —   2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. KURUL KARARI —   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7718 Sayılı Kararı

21 Şubat 2018 Resmî Gazete

Çarşamba, 21 Şubat 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7718 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/14498 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09/02/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri