20 Şubat 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


20 Şubat 2018 Resmî Gazete

—   Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik. —   Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. GENELGE. —   2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. TEBLİĞ —   Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

20 Şubat 2018 Resmî Gazete

Salı, 20 Şubat 2018

  

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik

—   Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—   Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2015/68, K: 2017/166 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/6526 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—   Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri