9 Şubat 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


9 Şubat 2018 Resmî Gazete

—  Aile, ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları YÖNETMELİKLER —  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği. —  Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik. —  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

9 Şubat 2018 Resmî Gazete

Cuma, 09 Şubat 2018

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile, ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

—  Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

—  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/20411 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2017 Tarihli ve 2014/15001 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/17994 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri