Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (1)
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (1)

İçinde bulunduğumuz günlerde vergicilerin gündeminde çoğunlukla yılsonu kapanış işlemleri ve yeni yılın planlamaları olmalı. Bir taraftan 2017 defterleri kapatılıyor, bir taraftan beyan dönemi yaklaşırken beyanname hazırlıkları yapılıyor. Dönemin yoğunluğunu dikkate alarak, yılsonu / yılbaşı için bazı uyarılar yapmakta yarar gördüm. Hepsi bilinen konular ama hatırlamakta ve bir kere daha bazı konuları gözden geçirmekte yarar var.

Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (1)

Cuma, 12 Ocak 2018 07:58

İçinde bulunduğumuz günlerde vergicilerin gündeminde çoğunlukla yılsonu kapanış işlemleri ve yeni yılın planlamaları olmalı. Bir taraftan 2017 defterleri kapatılıyor, bir taraftan beyan dönemi yaklaşırken beyanname hazırlıkları yapılıyor. Dönemin yoğunluğunu dikkate alarak, yılsonu / yılbaşı için bazı uyarılar yapmakta yarar gördüm. Hepsi bilinen konular ama hatırlamakta ve bir kere daha bazı konuları gözden geçirmekte yarar var.

- Defterlerin yazdırılması

Fiziki ortamda defter tutanlar için, kayıtların yasal süresinde yapılmamasının ve defterlerin yazdırılmamasının önemli sonuçları olabiliyor. Başta usulsüzlük cezası ve katma değer vergisi indiriminin reddi riskleriyle karşılaşmamak için, defterlerin tamamlanarak yazdırılması ihmal edilmemeli.

- Taşınmaz ve iştirak satış kazancının fon hesabına alınması

En az iki yıl süreyle elde tutulan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar için yararlanılabilen istisna, diğer koşullar yanında, satıştan elde edilen kazancın istisna kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması koşuluna bağlı. 2017 yılında taşınmaz veya iştirak hissesi satıp istisnadan yararlanacak olan kurumların; kazancın istisna olacak kısmını 25 Nisan 2018 tarihine kadar fon hesabına almaları gerekiyor. Daha zaman var ama ertelememekte de yarar var.

- Yurt dışı kazançların Türkiye’ye transferi

Yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışı şube kazançları, bazı koşullar yerine gelmişse, kurumlar vergisinden istisna. Bu koşullardan birisi de söz konusu kazançların, beyanname verme süresi içinde Türkiye’ye transfer edilmiş olması. 2017 yılında yurt dışı iştirak kazancı veya yurt dışı şube kazancı elde eden kurumların, istisnadan yararlanabilmesi için, elde ettikleri kazancı, 25 Nisan 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer etmiş olmaları gerekiyor.

- Yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançların konsolide edilmesi

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, başka bir koşul aranmaksızın kurumlar vergisinden istisna. Kazancın Türkiye’ye getirilmesi zorunlu değil. Kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi yeterli. Gerekli kayıtların zamanında yapılması atlanmamalı.

- Çalışanlara yapılacak temettü ödemeleri

Çalışanlarına 2017 yılı kurum kazancı üzerinden kâr payı, prim veya ikramiye ödeyecek kurumların, söz konusu tutarları 2017 yılı kazancından indirebilmeleri için bu ödemeleri 25 Nisan 2018 tarihine kadar personelin hesabına yatırmaları gerekiyor. Zaman var ama süreç şimdiden planlanmalı.

- Geç gelen faturalar

Katma Değer Vergisi Kanunu’nu gereği, kural olarak indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılıyla sınırlı. Bu nedenle, 2017 yılına ilişkin faturaların kayıt süreleri içinde toplanması ve defterlere kaydedilmesi indirim için önemli. Elde olmayan nedenlerle, işletmeye yasal defterler kapandıktan sonra gelen faturalar olursa, bu faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirimi olanağını kaybetmiş olabiliriz. Bu durumda, söz konusu faturalarda yer alan KDV dahil tutarı 2018 yılı defterlerine geçmiş dönem gideri olarak kayda almakta ve 2017 yılı beyannamesinde diğer indirimler satırına yazarak matrahın tespitinde dikkate almakta bir sakınca yok.

Faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması veya gider yazılmasının bir tercih olmadığını, elde olmayan nedenlerle geç alınan ve ilgili yılın defterlerine kayıt olanağı olmayan durumlarla sınırlı olarak vergiyi gider yazma olanağı olduğunu unutmamalıyız.

(Devam edecek) Kaynak: Recep Bıyık - https://www.dunya.com