5 Ocak 2018 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


5 Ocak 2018 Resmî Gazete

—  Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Işık Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği. —  İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. TEBLİĞLER —  2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

5 Ocak 2018 Resmî Gazete

Cuma, 05 Ocak 2018

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/11076      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/11094      Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Işık Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

—  İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

—  Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)

—  Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2014/12143 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri