30 Kasım 2017 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


30 Kasım 2017 Resmî Gazete

—  Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/66). —  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tamer YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/67). —  Işık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İBİŞ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/68). —  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sudi APAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/69). —  İstanbul Gelişim 

30 Kasım 2017 Resmî Gazete

Perşembe, 30 Kasım 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10960    Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/10977   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/66)

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Tamer YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/67)

—  Işık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İBİŞ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/68)

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sudi APAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/69)

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Burhan AYKAÇ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/70)

—  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/71)

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/10/2017 Tarihli ve 2014/2433 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri