Onaylanmış Kişi Statüsü
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Onaylanmış Kişi Statüsü

23.11.2016 tarihinde Onaylanmış Kişi statüsüne ilişkin önemli bir düzenleme yapılmış ve yürürlük tarihi olarak da 15.08.2017 belirlenmişti. Bir aydan daha az süre kalan bu önemli düzenlemenin hem gümrük idarelerinde hem de firmalar nezdinde önemli yansımaları olacaktır. Kimi dış ticaret firmalarının aylardır üzerinde çalıştığı kimi firmaların ise nasıl olsa süre 

Onaylanmış Kişi Statüsü

Pazartesi, 24 Temmuz 2017

23.11.2016 tarihinde Onaylanmış Kişi statüsüne ilişkin önemli bir düzenleme yapılmış ve yürürlük tarihi olarak da 15.08.2017 belirlenmişti. Bir aydan daha az süre kalan bu önemli düzenlemenin hem gümrük idarelerinde hem de firmalar nezdinde önemli yansımaları olacaktır. Kimi dış ticaret firmalarının aylardır üzerinde çalıştığı kimi firmaların ise nasıl olsa süre uzatımı gelir ya da uygulama olanağı olmaz yorumlarını yaptığı bu düzenlemenin yansımalarının nasıl olacağını ve dış ticaret firmalarının bu durumu nasıl karşılamaları gerektiği sorularını şu şekilde yanıtlayabiliriz.

Yeni düzenleme ile birlikte

1- A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) kaldırıldı.

2- İthalatta mavi hat kaldırıldı.

3- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) alan firmalar mavi hattın bir üst aşaması olan yeşil hattan yararlanıyor.

4- C sınıfı OKSB daha geniş kolaylaştırmalarla birlikte devam ediyor.

5- A ve B sınıfı OKSB’si olan firmaların neredeyse yüzde 10’luk bir kısmı YYS belgesi aldı.

Uygulamada ise:

C sınıfı OKSB’de mavi hat sadece kati ihracata tanımlı iken, yıllık olarak 5 milyon dolar ihracat ya da 20 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip olan firmalar 15 Ağustos’tan sonra diğer ihracat rejimlerinde de mavi hattı kullanabilecekler. Ayrıca bu koşulları taşıyan firmalar ithalat işlemlerinde de daha az muayene kontrolüne tabi tutulacaktır. Bu durum YYS’ye olan talebi zorunlu talebi azaltmıştır. İthalat yoğun olan firmalar YYS sistemine kendilerini hazırlamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki senelik 100 beyannamenin altında ithalat – ihracat beyannamesi olan firmalar YYS için müracaat yapamamaktadırlar.

A ve B sınıfı OKSB ile ilgili süre uzatımı olacağı yönündeki beklentileri olan firmalara ise, Risk Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 20 Temmuz’da yayımlamış olduğu yazıda firmalara, başvurularda yoğunluk ve karışıklığın önüne geçilebilmesi açısından şimdiden hazırlıkların yapılması yönünde telkinler verilmiştir. Bu da süre uzatımı olmayacağı yönünde izlenim vermektedir. Kaynak: İlhan Bulut - https://www.dunya.com