30 Haziran 2017 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


30 Haziran 2017 Resmî Gazete

—   Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. —   Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği. —   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

30 Haziran 2017 Resmî Gazete

Cuma, 30 Haziran 2017

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10462    4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

—   Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kapadokya Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   2009/17 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2017/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Aliment Mühendislik Uluslar Arası Belgelendirme Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2017/25)

—   Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/23)

—   Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/5)

—   Mecburi Uygulamada Bulunan Bazı Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2017/6)

—   İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

—   Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4)

—   Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2017/8)

—   Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7140 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7141 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7142 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7143 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7162 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7165 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2017 Tarihli ve 7166 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 20/6/2017 Tarihli ve 2016/22169 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri