29 Haziran 2017 Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


29 Haziran 2017 Resmî Gazete

2017/10459    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 

29 Haziran 2017 Resmî Gazete

Perşembe, 29 Haziran 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2017/10459    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/06/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-72, 2017/ÖİB-K-73, 2017/ÖİB-K-74, 2017/ÖİB-K-75, 2017/ÖİB-K-76, 2017/ÖİB-K-77, 2017/ÖİB-K-78, 2017/ÖİB-K-79, 2017/ÖİB-K-80, 2017/ÖİB-K-81, 2017/ÖİB-K-82 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7394 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7397 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/06/2017 Tarihli ve 7398 Sayılı Kararı

—  Tarımsal Üretici Birliklerinin Genel Kurul Çağrı İlânlarının Resmi İlân Kapsamında Olduğu ile Anılan Birliklerin Kanunla Kurulan Sair Müesseseler Tanımı İçerinde Yer Aldığına Dair 21/6/2017 Tarihli ve 207 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/9 (Değişik İşler), K: 2017/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/10 (Değişik İşler), K: 2017/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/182, K: 2017/111 Sayılı Kararı

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri