Ücretlerde Gizlilik Kalkıyor
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Ücretlerde Gizlilik Kalkıyor

6728 Sayılı Torba Yasa’yla, vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi-MPHB) bildirileceği düzenlenmişti. Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak usul ve esaslar da, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile açıklanmıştı. MPHB yükümlülüğü, Kırşehir 

Ücretlerde Gizlilik Kalkıyor

Cuma, 09 Haziran 2017

Son günlerde yapılan önemli değişikliklerden birisini de SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Maliye Muhtasar Beyannamesi’nin (MPHB) birleştirilmesi oluşturuyor.

 

6728 Sayılı Torba Yasa’yla, vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi-MPHB) bildirileceği düzenlenmişti.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak usul ve esaslar da, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile açıklanmıştı. MPHB yükümlülüğü, Kırşehir ili için 01.06.2017 tarihinde, diğer işyerleri için 01.01.2018 tarihine başlayacak.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5510 sayılı Kanun’un verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının MPHB ile elektronik ortamda beyan edilmesi MPHB ile yapılacak. Bu kapsamda; Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren MPHB’yi elektronik ortamda göndermek zorunda olacak.

MPHB’nin, ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekecek.

Esasen son derece doğru bir uygulama ile hem bürokrasinin azaltılması ve hem de kayıtdışının önlenmesi mümkün olacak.

Ancak, bu sistemle birlikte ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı çoğu kurumsal şirkette başta muhasebe ve mali işler çalışanları olmak üzere sisteme giriş izni olan herkes ücretleri görme imkanına sahip olacak. Aynı şifreyle hem KDV beyannamesi, hem kurumlar vergisi beyannamesi, hem MPHB verilecek.

Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın buna ilişkin olarak ya MPHB için ayrı bir şifre üretmesi, ya da bir başka sistemle (örneğin ücretlerin görüntülenememesi vb.) ücretlerin gizliliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde 1 Ocak’ta büyük sorunlar yaşanacak.

Mükerrer cezai yaptırımın engellenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlularına yeni yapılandırma imkânı sağlayan 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

7020 Sayılı Kanun’da sadece yapılandırma düzenlenmemiş olup 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle ilgili mükerrer cezai yaptırımı engelleyen düzenlemeler yapılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile MPHB verme yükümlülüğünün 01.01.2018 tarihinde başlayacağı belirtilmiş olup bu tarihten sonra verilmeyen MPHB’ler için gerek SGK tarafından gerekse de Gelir İdaresi tarafından cezai yaptırım uygulanabilecekti.

Ancak 7020 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle süresinde verilmesi gereken ile ilgili olarak vergi kanunlarına göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda SGK mevzuatı uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı vergi mevzuatına göre ayrıca ceza kesilmeyecektir. Dolayısıyla mükerrer cezai yaptırım kaldırılmıştır.

Kaynak: https://www.dunya.com