2 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


2 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

—  Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği. —  Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1). —  Cumhuriyet Üniversitesi 

2 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Cuma, 02 Haziran 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10001  Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2017/10145  Ankara İli, Altındağ İlçesi, Örnek Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10212  Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Katar Devleti Finansal Bilgi Birimi (QFIU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/10213  Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Finansal Gözetim Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/10238  İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/40)

— İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2017/41)

— İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan GÜZEL’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/42)

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

—  Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)

—  Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 72)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/05/2017 Tarihli ve 2017/23, 2017/24, 2017/25, 2017/26, 2017/27, 2017/28, 2017/29, 2017/30, 2017/31, 2017/32, 2017/33, 2017/34, 2017/35, 2017/36, 2017/37, 2017/38, 2017/39, 2017/40, 2017/41, 2017/42, 2017/43, 2017/44, 2017/45, 2017/46 ve 2017/47 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve 7345 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017 Tarihli ve 7108 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri