SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor

Geçen yıl, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 6736 Sayılı Kanun’la vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır, ancak 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından bu tarihten sonraki olumsuzluklar nedeniyle (15 Temmuz darbe girişimi) kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeniden yapılanma imkânı sağlamaya ihtiyaç 

SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor

Çarşamba, 17 Mayıs 2017

Geçen yıl, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 6736 Sayılı Kanun’la vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır, ancak 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından bu tarihten sonraki olumsuzluklar nedeniyle (15 Temmuz darbe girişimi) kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeniden yapılanma imkânı sağlamaya ihtiyaç duyulmuştur.

 

Kısa bir süre içerisinde yasalaşması beklenen bu tasarı ile 6736 Sayılı Kanun kapsamında giren alacak türleri hakkında 31.03.2017 tarihine kadar kesinleşmiş borçlar için yeni yapılandırma imkânı sağlanmaktadır. Yeniden yapılandırma hükümleri 01.07.2016 tarihinden sonraki dönemler kapsayacak olup 6736 Sayılı Kanun’dan yararlanmış olanların borçları kapsam dışında tutulmuştur.

Kapsama giren SGK borçları;

- 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2017/mart ayı öncesine ait prim borçları (ertelenen tutarlar hariç), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- 2017/Mart ayı ve öncesine ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- Emekli aylığı alırken 4/b kapsamında çalışması olanların 2016/Şubat ayı öncesine ait olan SGDP primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ait idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 Mart ayı ve öncesine ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı.

Peşin ödeme ve taksit süreleri

Yapılandırılan borç taksitler halinde veya peşin olarak ödenebilecek.

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Yapılandırma İhlalleri

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacak.

İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu kanunun 4’üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Kaynak: http://www.dunya.com