17 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


17 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

—   Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —   Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —   Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. GENELGE —   Türk Dili Yılı ile İlgili 2017/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi TEBLİĞLER —   TS 3034/T1 Karayolu 

17 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

Çarşamba, 17 Mayıs 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—   Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Türk Dili Yılı ile İlgili 2017/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   TS 3034/T1 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/7)

—   Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/11)

—   Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/12)

—   Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/13)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7072 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7073 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7074 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/3905 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17/03/2017 Tarihli ve E: 2014/1, K: 2017/2 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri