Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN. YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5). MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ 

Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ

Salı, 25 Nisan 2017

25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsilatbirimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.