21 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


21 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete

—  Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik. —  Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik. —  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği. —  KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

21 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete

Salı, 21 Mart 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/9879   Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/9873   2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından Ülkemizin Çekilme Tarihinin 12 Şubat 2017 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/01/2017 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 16/03/2017 Tarihli ve 412 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

—  Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2016/55)

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2017/9)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 8. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri