BASİAD Başkanı Abdullah Bekki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısı ile Bir Mesaj Yayımladı
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


BASİAD Başkanı Abdullah Bekki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısı ile Bir Mesaj Yayımladı

Ülkemizin demokraside, büyümede ve sosyal kalkınmada hedeflerine ulaşmak için “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması” en önemli konularımızdandır. Kadınların spor, eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını sağlamalıyız. BASİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, demokratik gelişmişlik 

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısı ile Bir Mesaj Yayımladı.

Ülkemizin demokraside, büyümede ve sosyal kalkınmada hedeflerine ulaşmak için “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması” en önemli konularımızdandır. Kadınların spor, eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını sağlamalıyız.

BASİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, demokratik gelişmişlik ve toplumsal refah için kadınların toplumdaki konumunun güçlenmesi gereğini vurgulamak bakımından çok önemli bir gün olduğuna inanmaktadır.

Eğitime erişim; kadınların çalışma yaşamından siyasete kadar, toplumsal hayata aktif olarak katılmasında en temel belirleyicidir. Türkiye genelinde 15-59 yaş kadınların yüzde 32’si okula devam etmesinin engellendiğini belirtiyor. Kırsal yerleşim yerinde yaşayan kadınlar açısından bu oran yüzde 39’a kadar yükseliyor. Hem birey olarak kadının güçlenmesi hem de ekonomide daha üretken bir rol alması için kız çocuklarının ve her yaştan kadınların eğitimine yatırım artarak sürdürülmelidir.

 

Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılım oranı sadece % 33.6 11.5 milyon kadın ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamıyor. Çalışan kadınların ise % 14’ü çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından kopuyor.Kadınların ekonomiye katılımı yoksulluğun azalmasına, nesillerin daha sağlıklı yetişmesine, gelişmişlik düzeyinin artmasına, kurumsal yönetimin güçlenmesine katkı sağlar; milli gelir artışına ve büyümeye ivme katar.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gereklidir. Şiddete maruz kalan kadının haklarının korunması ve şiddet uygulayanı hiçbir şekilde mazur görmeyen bir anlayışın yerleşmesi, bu toplumsal yaranın kapanması için elzemdir. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra kurumsal mekanizmalar ve kaynaklar öncelikli olarak harekete geçirilmelidir.

Resim Galerisi