2 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


2 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete

—  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

2 Mart 2017 Tarihli Resmî Gazete

Perşembe, 02 Mart 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü

 

GENELGELER

—  Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

––  Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2015/42, K: 2017/8 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri