24 Şubat 2017 Resmi Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


24 Şubat 2017 Resmi Gazete

2017/9895   Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. — Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği. — Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik. — İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 

24 Şubat 2017 Resmi Gazete

Cuma, 24 Şubat 2017

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6772   Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/9814   Arnavutluk, İspanya, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan’ın Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Proje ve İnşasının Finansmanına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na Katılmalarına Dair Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9839  Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kapalı Pazar Yeri Yapımı Amacıyla Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9840  Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ile Bir Yerleşim Biriminin Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2017/9846  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/9901  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve  2017/36 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2017/9895   Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2017/7)

—  Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

— Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/02/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-33 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/1/2017 Tarihli ve 12611 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 11/1/2017 Tarihli ve 2014/10857 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri