6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

—  Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik. —  Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik. ––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik 

6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Cuma, 06 Ocak 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

—  Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7163 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7164 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7165 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7166 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 6851 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/148, K: 2016/189 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri