Bes Taslak Yönetmeliği
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Bes Taslak Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Bes Taslak Yönetmeliği

Cuma, 23 Aralık 2016

BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK

Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Ø  Türk vatandaşı ,

Ø  Mavi Kartlı,

Ø  5510 göre 4/a ve 4/c statüsünde çalışanlar

İşverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan 45 yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri kapsıyor.

GEÇİŞ TARİHLERİ

ÖZEL SEKTÖR

ÇALIŞAN SAYISI

BES GEÇİŞ TARİHİ

Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.01.2017

Çalışan sayısı 250’i ve üzerinde ancak 1000’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.04.2017

Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.07.2017

Çalışan sayısı 50’i ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.01.2018

Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.07.2018

Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar

01.01.2019

(*)Özel sektör 5(Hariç)’den az olan işveren uygulama dışında olacaktır.

KAMU SEKTÖRÜ

ÇALIŞAN SAYISI

BES GEÇİŞ TARİHİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Tabi Olanlar Ekli Listeler I,II,III ve IV

01.04.2017

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, diğer kamu idarelerinde

01.01.2018

Belirtile

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.(Şubeleri varsa hepsi tek işverende değerlendirilir.)

Çalışan sayılarının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınır. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz.

KATKI PAYI

Çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi için katkı payı tutarı, emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanır.

Çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılır.

Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz. Ücreti peşin ödenen çalışanlara, kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmaz.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8667