30 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


30 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete

YÖNETMELİK ––  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER ––  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b) —  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

30 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete

Çarşamba, 30 Kasım 2016

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9545   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki İhtiyaç Fazlası Cihaz ve Yedeklerinin Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/11/2016 Tarihli ve 2016/434 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

––  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6607 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6608 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6609 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6610 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/17751 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri