17 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


17 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete

2016/9435     Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞLER. —   Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ

17 Kasım 2016 Tarihli Resmî Gazete

Perşembe, 17 Kasım 2016

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9476     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9440     Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı Batman Bölümü Deplase Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Diyarbakır ve Batman İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9441     Tokat/Niksar OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Tokat İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9442     Hatay İli, İskenderun İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İskenderun Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9443     Esgaz Sivrihisar Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9444     Polgaz Ankara/Beypazarı Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ankara İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9445     Giresun/Bulancak OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Giresun İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9446     Tokat/Zile OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Tokat İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9447     Şanlıurfa/Viranşehir OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9450     Tunceli OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Tunceli İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9452     154 kV Elazığ 2-Maden 2-Ergani Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9453     154 kV Yeniçates-Bartın Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9455     Iğdır OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Iğdır İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9456     Erzurum İli, Aziziye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Aziziye Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Kalkınma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararı

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 Tarihli ve 2016/440 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

2016/9435     Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ

––   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52)

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2016 Tarihli ve 6585 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5167 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri