Ücret İndirimi ve Ücret İstisnası
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Ücret İndirimi ve Ücret İstisnası

Kanun ile yabancı yatırımların ülkemizdeki faaliyetleri ile yurtdışında hizmet veren işletmelerin faaliyetlerinin etkin şekilde arttırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda gelir vergisi açısından ücret indirimi ile birlikte ücret istisnası uygulamaları düzenlenmiş ve bu uygulamaların usul ve esasları, 02.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:293) ‘nde açıklanmıştır.

Ücret İndirimi ve Ücret İstisnası

Çarşamba, 19 Ekim 2016

Yatırım ortamlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 6728 Sayılı Kanun, 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun ile yabancı yatırımların ülkemizdeki faaliyetleri ile yurtdışında hizmet veren işletmelerin faaliyetlerinin etkin şekilde arttırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda gelir vergisi açısından ücret indirimi ile birlikte ücret istisnası uygulamaları düzenlenmiş ve bu uygulamaların usul ve esasları, 02.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:293) ‘nde açıklanmıştır.

Buna göre 293 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer verilen başlıca hususlar aşağıdaki gibidir.

A)Yurtdışında Hizmet Veren İşletmelere İndirim (01.01.2017’den itibaren geçerlidir.)

Yurtdışına hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden aşağıdaki belirlenen koşullarla indirim yapılacaktır:

1- İşverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85’inin yurt dışından elde edilmiş olması,

2- Fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilecektir.

B) Banka sandıklarına tabi çalışanların emekli ikramiyesi ve tazminatlarının vergi istinası

506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara tabi olarak çalışanlara ödenen emekli ikramiyeleri ve tazminatların toplamının çalışılan süre esas alınarak; en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek tazminat, yardım ve toptan ödeme tutarı kadar olan kısmı vergiden istisna edilecektir. Bu tutardan fazla ödenen kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

C) Bölgesel yönetim merkezlerinde döviz olarak ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulması (09.08.2016’dan itibaren geçerlidir)

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/ucret-indirimi-ve-ucret-istisnasi-uygulamalarinda-yeni-donem/334117