BASİAD 9.DÖNEM 5.VİZYON TOPLANTISI YAPILDI
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


BASİAD 9.DÖNEM 5.VİZYON TOPLANTISI YAPILDI

BASİAD Başkanı İsa Tamer Çelik 9.Dönem 5.Vizyon toplantısında konuştu:
"EKONOMİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMADI"
Küçük esnafın SGK ve vergi borcunun sürekli ötelenmesi yerine kalıcı çözüm bulunmasını isteyen Çelik yerli üreticiye yönelik mal taleplerinin de karşılanması gerektiğini önemle belirtti.

BASİAD Üyeleri geçtiğimiz akşam Otel Basri’de vizyon toplantısında bir araya geldi. Başkan İsa Tamer Çelik toplantıda açılış konuşması yaparak global ekonomik krizin yavaş yavaş terk edildiği söylenen günlerde, küçük esnaftan gelen tepkiler doğrultusunda, ekonomik düzelmenin tabana yayılmadığını söyledi. Büyümenin önemine dikkat çeken Çelik, büyümenin tabana yayılmadığı sürece, ülkede ekonominin özgürlüğe tam anlamıyla erişemeyeceğini belirtti. Çelik üyelerin elektrik giderlerini aza indirmek çalışmalarını sürdüklerini ve 20 üyenin başvuru yaptığını kaydetti.

‘KÜÇÜK ESNAFA DESTEK VERİLMELİ’
Krizin etkisinin azaldığını rakamların realiteye dönüşmediğini ifade eden Çelik, “Ekonomiyi yönlendirenlerin bunu tabana yaymaları için bir an önce yeni formüller geliştirmeleri gerekiyor. Esnaf odalarının zaman zaman verdiği bilgilere göre, küçük esnaf SGK ve vergi borcu altında ezilmektedir. Ancak, bunun çözüm yolu da borçların sürekli ötelenmesi değil, küçük esnafımızın üreterek, kazanç elde etmesini sağlayacak sanayi alanları geliştirmemiz ve ithal ara malı değil, yerli üreticiye yönelik mal taleplerini geliştirmemiz gerekmektedir. Düşünün ki; 100 milyar dolarlık ihracatımızın, 75 milyar doları ithal mallardan kaynaklanmaktadır. Bu oranı yüzde 40’lara çektiğimizde, 35 milyar dolarlık kaynak ve istihdam sağlayacağımız düşünülürse, yan sanayide çalışan esnafımızın da rahat bir nefes alacağına inanmaktayız” dedi.

‘BAŞKAN İSMAİL OK
BALIKESİR’İ BALIKESİR’DE
YAŞAYANLAR İLE YÖNETİYOR’

Yerel yönetimlerin merkezi yönetim adına, topluma verilmesi gereken hizmetleri yerine getirme amacına yönelik olarak ortaya çıkmış kuruluşlar olduğuna dikkat çeken Çelik yerel yönetim sisteminin en önemli halkalarından birisinin de kuşkusuz belediyeler olduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde belediyelerin tabana yayılma politikalarını o şehirde yaşayanların bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak sağladığını kaydeden Çelik, sivil toplum kuruluşlarının, merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının ulaşamadıkları, kendi etkileşim alanlarındaki ortak sorunları tespit etme, tanımlama ve sorun çözme rolünü üstlendiğini ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının özgür ve bağımsız iradeye dayanan üretkenliğini ortaya koyarak, bulundukları yörede kamuoyunun faydasına yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirten Çelik şunları konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünyanın her yerinde kendilerini STK olarak adlandıran kuruluşlar mevcuttur. Gönüllü olanlar, mecburi olanlar, gönüllü ve bağımsız olanlar, gönüllü ve bağımlı olanlar, bunlar arasında belli ideolojiyi destekleyenler, ya da tarafsız olanlar. Demokrasilerde hepsinin az ya da çok yeri vardır. Batı ülkeleri, Yerel Yönetim ve bu kadar çeşitli STK’nın bir arada pekâlâ yaşadığını, demokrasiye katkıda bulunduğunu göstermektedir. Biz BASİAD olarak her zaman gönüllü ve bağımsız bir STK olduğumuzun altını çizdik, çağdaş, çevreye, insan haklarına saygı ve laiklik dışında tarafsızlığımızla gurur duyduk. Bu duruşumuz yüzü aşkın üyesi olan kuruluşumuzu sadece güçlü değil, özgür de kılıyor. Bizi gönülden destekleyen siz üyelerimize teşekkürü borç biliyorum. Özellikle ülkemizde son dönemde, merkezi yönetimin yönlendirmesiyle başlayan kentsel dönüşüm projeleri, bölgelerde hatırı sayılır bir katma değer yaratmıştır. Yerel yönetimlerin asıl amacı hizmet üretmekse, üreteceğiniz hizmeti sunacağınız kesimde bu kentte yaşayan insanlardır. O zaman bu hizmet üretimi açısından en fazla verimi alabilmeniz için muhatabınız olan hemşerilerinizin bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarından yararlanmak katma değerin şehrimizde kalmasını sağlayacaktır. Balıkesir’imizde meydana gelen yeni değişim sürecinde, biz sivil toplum kuruluşlarını bu değişimin bir parçası yapan, Balıkesir’i Balıkesir’de yaşayanlar ile yöneteceğini her fırsatta söyleyen ve uygulayan Sayın Belediye Başkanımız İsmail Ok’a ve ekibine bizlere olan güvenlerinden dolayı Derneğimiz adına bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

‘PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK’
Çelik “BASİAD olarak, üyelerimizle bir araya gelerek, paylaşımları artırmak, fikir alış verişinde bulunarak, en iyiyi nasıl yapabilirizi tartışmak, üyelerin rekabet gücünü arttıracak, ortaklık kültürünü geliştirecek çalışmalar yaparak, birlikte hareket etme bilincini yerleştirmeye çalışcağız” diyerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar sayesinde üyelere ve Balıkesir’e katma değer yaratmaya devam edeceklerinin altını çizdi. BASİAD’ın üyelerinden aldığı güç ile birçok projeye imza attığını ve bu projelerin sonunun gelmeyeceğini belirten Çelik şunları kaydetti:

“Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de işletmelerimizin gider kalemlerinde önemli bir paya sahip olan akaryakıt giderlerini en aza indirmek için yapılan çalışmadır. Şimdi ise akaryakıt giderleri kadar önemli bir kalem olan elektrik giderlerimiz için başlatmış olduğumuz bir çalışmamız var. İndirimli elektrik temini. Üyelerimize yönelik olarak yapılan bu çalışmada, elektrik giderlerinde ortalama % 10 ile %20 arasında bir indirim sağlanmış olacaktır. İndirimli elektrik temininden faydalanmak için teknik olarak bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Şu ana kadar bu avantajdan faydalanmak için 20 üyemiz katılım formunu doldurarak firmalarının elektrik tüketimi hakkında bilgi vermiş bulunuyor. İndirimli elektrik temininden faydalanmak isteyen üyelerimiz en geç 11 Ekim’e kadar dernek sekreteryamızdan gerekli formu alarak, başvuru yapabilirler. Unutmayalım ki, Bu sisteme katılım fazlalaştıkça indirim oranı daha da artacaktır. Yapacaklarımız bununla sınırlı değil elbette. Önümüzdeki günlerde, yurtdışı ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş gezileri yapmayı planlamaktayız. Yeni kültürlerle tanışarak, bulunacak yeni pazarlarda ülke ekonomisine katkı sağlamayı düşündüğümüz bu iş gezilerinin üyelerimizin ufkunu açarak, girişimciliğini arttıracağı görüşündeyiz. Bu bağlamda ilk iş gezimizi bazı kalemlerde rakibimiz olan Uzakdoğu ülkelerine yaparak rakibimizi yerinde inceleme fırsatı bulacağımıza inanıyoruz. Hemen hemen her konuşmamda dile getirdiğim gibi; BASİAD Yönetim Kurulu olarak sizlerden gelecek her türlü projeye açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen birbirimiz ile iletişim halinde olalım, birlikte hareket edelim, bir arada oldukça aşamayacağımız bir engel kalmayacaktır. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Balıkesirimiz içindir.”

Sanayicilerin konuğu Belediye Başkanı İsmail Ok hükümete yüklendi:
‘HÜKÜMET BİZE GÖLGE
ETMESİN YETER’
BASİAD’ın vizyon toplantısının konuğu olan Belediye Başkanı İsmail Ok BASİAD ile iş yapmaktan son derece onur duyduğunu söyledi.
Sanayici ve işadamları ile bir araya gelen Başkan Ok 29 Mart’tan sonra siyasi kimliği bir kenara bıraktığını ve şu anda Balıkesir halkının verdiği onurlu görevi yerine getirdiğini belirtti. Ok Balıkesir’de yaşayan herkesin kendilerine eşit mesafede olduğunu söyleyen Ok, BASİAD ile iş yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

‘KARESİ ALIŞ VERİŞ MERKEZİ
BALIKESİR’İN YÜZAKI OLACAK’
Birilerinin istemediği, yapılamaz dediği Karesi AVM’yi BASİAD’ın girişimleri ile yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Ok “Verdiğimiz sözlerimizin arkasındayız. Balıkesir’de yapılan işlerin KDV’si Balıkesir’de kalacak diyoruz ve söylediğimizi yapıyoruz. Karesi AVM’nın inşaatı hızla devam ediyor. Herkes şu anda şaşkınlık içinde. Bu bir başlangıç. Belediye olarak bu tür uygulamaların peşinde olacağız. 1 yılda Karesi AVM tamamlanacak. Burası Balıkesir’i yüz akı olacak” dedi.

‘ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE
İHALE AŞAMASINA GELDİ’
Başkan Ok görevinin 18. ayını doldurduğunu belirterek belediye olarak birçok proje ve hedeflerinin olduğunu söyledi. Ok, Evsel Katı Atık Projesi’nin önemine dikkat çekerek, “Göreve geldikten 1 ay sonra bu konu için Çevre ve Orman Bakanlığı’na gittim, girişimlerde bulundum. Benimle birlikte bürokratlarda temas halinde oldu ve bu konunun peşine düştük. %90’nından fazlası hibe. Bu projenin %80’ninden fazlası AB’den, %9’u Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan hibe. Bu Balıkesir’e kazandırılmış bir hizmet. Projede son aşamaya gelindi. Muhalefet belediyesi olarak bunu hayata geçirecek olmamız çok önemli bir adım. Proje ihale aşamasına geldi. AB’nin internet sitesinde de yayınlandı. 50 milyonluk TL’lik bir yatırım ve çevre için çok önemli. Geri dönüşümler yeniden kullanacak, çöp sızıntı suları arıtılacak, derelere pırıl pırıl suya kavuşacak. Tıbbi atakları stabilize edilecek, geri dönüşüme kavuşturulacak. Çevreye atıklar olumsuz etki yapmayacak” diye konuştu. ‘BALIKESİR YOLUNA EMİN
ADIMLARLA İLERLİYOR’
İktidar partisine de yüklenen Ok şunları kaydetti: “Balıkesir Belediyesi’ne 1 kuruş verdim desinler ve bunun belgesi varsa getirsinler. Kamuoyunu yanıltıyorlar. Devletten destek geliyor diye açıklama yapıyorlar. Kanun gereği İller Bankası’ndan para geliyor, bunu engellesinler de görelim bakalım. Balıkesirlinin ödediği vergilerin geri dönüşü oluyor. Yani hükümet yardım yapmıyor. Hükümetten bir kuruş yardım gelmiyor. Balıkesir yoluna emin adımlarla ilerliyor. 5 yılımızı tamamlandığında projelerimizden daha fazlasını yapmış olacağız. Hükümet bize gölge etmesin yeter. Biz onlardan para da istemiyoruz. Terminalde 5 yıl geriye dönük inceleme yapıldı. O zamanlarda ticari işletme değil diye izin verilmemiş ve mükellef yapılmamış, ancak yapılan incelemede ticari işletmeye izin verilir diyor. Bu verilmeyen iznin vebalini kim verecek?” BASİAD’a taze kan
Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği’ne yeni 3 üye katıldı.
Belediye Başkanı İsmail Ok ve Belediye Başkan Yardımcısı Argun Atıcı’nın da katıldığı toplantıda BASİAD’a yeni üye olan Mehmet Gürlen, Mehmet Görlen ve Serkan Yavuz’a plaketleri takdim edildi. Başkan İsmail Ok Gürlen, Görlen ve Yavuz’u kutlayarak plaketlerini verdi.

Daha sonra BASİAD Başkanı İsa Tamer ÇELİK, GÜNÜN ANISINA Belediye Başkanı Sn.İsmail OK’a teşekkür ederek plaket takdim etti.
Resim Galerisi