BASİAD AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ KONUSUNDA ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ.
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


BASİAD AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ KONUSUNDA ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ.

BASİAD; Ar-Ge Hibe Fonları uygulayıcısı, YMM Prof.Dr. Atila BAĞRIAÇIK ve Ar-Ge Mühendisi Hakan DEDEOĞLU tarafından sunulan “Ar-Ge Yatırım Teşvikleri” konusunda, 16 Mayıs 2012 tarihinde, Dernek Merkezimiz Sütunlu Konak`da, bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Prof.Dr. Atila BAĞRIAÇIK, sanayici ve yazılımcı kuruluşlarımızın, mevcut ürettiği ürün ve yazılım programlarında önemli teknik iyileştirmeler yapmanın, pazar ihtiyacına uygun yeni ürün ve programlar üretmenin, mevcut üretim sürecini önemli derecede iyileştirmek ve yeni üretim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, yani üründe ve süreçte yenilik yapmanın büyük önem taşıdığını belirterek, yenilik süreçlerini tasarlayıp uygulamaya koymanın birçok risk içerdiğini söyledi. Bu riskleri azaltarak firmaları motive etmek ve rekabet güçlerini geliştirmek için ulusal düzeyde TÜBİTAK’ın, uluslararası düzeyde Avrupa Birliği’nin, risklerin paylaşılması amacıyla geri ödemesiz hibeler verdiğini anlatan Sn.BAĞRIAÇIK, “Ülkemizde Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 5 Nisan 2012 tarihinde açıklanmış olup, 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a göre bunlar; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki`dir. Bu uygulamalar kapsamında yatırımcılara KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, Gelir Vergisi stopajı desteği ve KDV İadesi destekleri uygulanacaktır. Cari açığın kapatılması, istihdam, teknoloji birikimi ve bizce özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması için bu yeni yatırım teşvik sisteminin olumlu etkilerinin olacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Ar-Ge Mühendisi Sn.Hakan DEDEOĞLU da, “Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetler için TÜBİTAK’a ve AB’ye verilen projeler neredeyse tamamına yakını prototip Ar-Ge’si şeklindedir. Oysa gerek ihracat yapımızın nitelik değiştirmesi gerekse teknolojik ilerleme için ülkemiz firmalarının hızla pilot tesis Ar-Ge’sine yönelmeleri büyük önem taşımaktadır. Son yatırım teşvikleri de pilot tesis Ar-Ge’lerinin arttırılmasını motive edici niteliktedir.” dedi.
BASİAD Dernek Merkezi Sütunlu Konak da yapılan toplantıya katılan üyelerimizin proje hazırlama detayları hakkındaki sorularını da yanıtlayan Prof.Dr.Atila BAĞRIAÇIK “AB üyesi ülke firmalarıyla pilot tesis Ar-Ge’sinin ortak yapılmasında diğer bir yol, AB 7.çerçeve programı kapsamında ortalama 5 ayrı firma ile konsorsiyum oluşturarak, teknoloji transferi yapmaktır. 2012 yılında bu program prototip ve pilot tesis Ar-Ge’si için ayrılan hibe tutarı 7 milyar eurodur. Türkiye’nin bu havuza yaptığı katkının ancak %5’ini geri alacak şekilde proje yaptığını bu arada hepimizin bilgisine kaydedelim.” dedi.